dobrodošli v skupini ediito

Design in Nove Tehnologije.

Kot design studio smo za naše partnerje projekte razvijali, projektirali in industrializirali do organizacije proizvodnje. PU tehnologijo uporabljamo in ji sledimo že 30 let.

V sodelovanju s proizvajalci trdih poliuretanov, smo prišli do inovativnih rešitev in sicer, da je možno proces lakiranja združiti v fazo brizganja in to na način, da se lak zamenja s folijo. Celoten proces je bil znotraj proizvodnje tudi uspešno razvit, vključno z izdelavo proizvodne linije.

Doseženi razvojni uspehi pri izdelavi visokotehnoloških produktov, so v določenem trenutku prinesli odločitev, da vzporedno z design-om, nadaljujemo z razvojem tehnologije, ki smo jo poimenovali FOILED FORM.

Izdelane so bile tri unikatne proizvodne linije, dve sta ostali v naši lasti, ena pa je bila prodana podjetju GORENJE d.d.. Glede na to, da je tako tehnologija kot strojna oprema plod našega dolgoletnega razvoja, to linijo tudi vzdržujemo in za potrebe proizvodnje Gorenja projektiramo orodja.


POLIFEN d.o.o. razvoj in proizvodnja kompozitnih materialov